Delårsrapport januari-juni 2016

Efter första halvåret följer Bong sin plan trots den tuffa konkurrensen på kuvertmarknaden. Kassaflödet förbättrades under andra kvartalet och stärkte Bongs finansiella ställning ytterligare. Lätta förpackningar, speciellt inom Retail, visar en stabil ökning i enlighet med plan. Den politiska och finansiella osäkerheten i Europa gör det mycket svårt att förutsäga andra halvåret 2016, men vårt mål är fortfarande att göra vinst på nedersta raden under 2016, säger Bongs VD Stéphane Hamelin.

April – juni 2016

Januari – juni 2016

Denna information är sådan information som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2016 kl. 15.45 CET.  

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har omkring 1 600 anställda i 16 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00. wkr0006.pdf