Delårsrapport januari - mars 2014

“Sedan slutet av förra året jobbar vi hårt med implementeringen av det nya omfattande åtgärdsprogram som skall leda till högre kostnadseffektivitet och bättre marginaler för koncernen. Arbetet går enligt plan” säger Bongs VD och koncernchef Anders Davidsson.”

Januari – mars 2014

Presentation av rapporten
Rapporten presenteras i en telefonkonferens den 22 maj klockan 10.00. Telefonnumret till konferensen är +46 (0) 8 5052 0110. Bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på vår hemsida bong.com samtidigt som denna rapport publiceras

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 1 900 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Anders Davidsson, VD och koncernchef för Bong AB.
Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70 80, (mobil) 070-545 70 80.wkr0006.pdf