Delårsrapport januari – september 2014

”Implementeringen av Bongs stora strukturprogram fortlöper enligt planen och vi har nu uppnått ett posi­tivt kassaflöde. Vi accelererar nu takten för att ytterli­gare reducera våra kostnader. Strukturprogrammet kommer öka kapacitetsutnyttjandet i de mest effek­tiva fabrikerna i koncernen och kommer inte påverka servicenivån vilken fortfarande kommer vara över branschstandarden.” säger Stéphane Hamelin, Bongs VD och Koncernchef.

Juli – september 2014

Januari – september 2014

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 1 900 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CFO i Bong AB. 
Tfn (växel) 044-20 70 00, (direkt) 044-20 70 82, (mobil) 070-315 70 82wkr0006.pdf