Årsstämma i Bong AB

Bong AB genomförde idag den 11 maj 2022 årsstämma genom enbart förhandsröstning (s.k poströstning) med stöd av tillfälliga regler.

Vid årsstämman beslutades följande.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.bong.com där också protokoll från årsstämman kommer läggas upp.wkr0006.pdf