ADDvise erhåller order till ett värde av ca 6 MSEK - Regulatoriskt meddelande

ADDvise Group AB (publ) dotterbolag Hettich Labinstrument Aktiebolag har erhållit en order från Förvarets Materielverk (FMV) på uppdrag av Socialstyrelsen till ett värde av ca 6 MSEK. Ordern avser provtagningspinnar (s.k. svabbar) som bland annat ska användas för provtagning av patienter vid misstänkt COVID-19 smitta. Leverans är planerad att ske under det andra kvartalet 2020. 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2020 kl. 10:50 CET.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.     
 wkr0006.pdf