Håkan Gunnarsson utsedd till ny VD för Bong

Styrelsen har utsett Håkan Gunnarsson till ny VD och koncernchef för Bong AB. Håkan Gunnarsson kommer anta rollen som VD från och med 1 januari 2017. Håkan Gunnarsson har varit CFO för Bong AB under de senaste fyra åren.

Efter en framgångsrik omstrukturering av bolaget kommer Stéphane Hamelin att avgå som VD vid årets slut och överlämningen av arbetsuppgifter till Håkan Gunnarsson kommer att ske under det fjärde kvartalet. Rekryteringsprocessen av en ny CFO kommer att starta omgående.
Stéphane Hamelin kommer fortsatt att vara styrelseledamot i bolaget och Bongs största aktieägare.

”Håkan Gunnarsson har arbetat nära Stéphane Hamelin under de senaste två åren och har framgångsrikt omstrukturerat bolaget både operationellt och finansiellt. Eftersom nästa steg nu initieras med större fokus på tillväxt och diversifiering inom marknaden för lätta förpackningar, samtidigt som arbetet med att anpassa kuvertverksamheten till den rådande marknaden fortskrider, ser styrelsen Håkan Gunnarsson som den bäst lämpade kandidaten att anta denna utmaning framöver.”

Jag personligen, samt å styrelsens vägnar, vill tacka Stéphane Hamelin för hans fantastiska arbete under de senaste åren för Bong. Jag vet att det har varit en stor utmaning för Stéphane Hamelin att omstrukturera bolaget och samtidigt hantera frekventa resor mellan Sverige och Frankrike.” säger Bongs styrelseordförande, Christian Paulsson.

Denna information är sådan information som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016 kl. 08.00 CET. 

Vid frågor kontakta Christian Paulsson +46 70 211 00 10wkr0006.pdf