OEM visar resultatförbättring

Handelskoncernen OEM Internationals vinst fortsätter att öka.
Resultat efter finansnetto för tredje kvartalet 2006 ökade med
9 % till 33,5 MSEK (30,7) jämfört med samma kvartal föregående
år. Omsättningen ökade med 6 % till 369 MSEK (349) och order-
ingången ökade med 8 % till 362 MSEK (335).

Efter nio månader har resultatet ökat med 19 % till 106,9 MSEK
(90,0) Omsättningen ökade med 4 % till 1 173 MSEK (1 129) under
samma period.

- Koncernen fortsätter att öka både omsättning och resultat trots att den
delen av verksamheten som vänder sig mot elektronikindustrin minskar.
Orderingången ökade med 10 % under januari - september, säger OEM
Internationals koncernchef Jörgen Zahlin.

Genomsnittligt antal anställda i koncernen under första halvåret var
579 personer (537).wkr0001.pdf