Anders Davidsson går vidare till nya utmaningar; Stephane Hamelin ny VD för Bong

Efter mer än 10 år som VD och koncernchef för Bong går Anders Davidsson nu vidare till ett nytt jobb utanför koncernen. Stephane Hamelin, Bongs ordförande och största aktieägare, tar rollen som VD och koncernchef med omedelbar verkan.

Anders Davidsson har accepterat ett erbjudande att bli VD för Kwintet, marknadsledande i Europa inom professionella arbetskläder. Kwintet har en omsättning på cirka 500 miljoner Euro och har sitt huvudkontor i Malmö.

”Det har varit ett nöje att arbeta med Anders Davidsson, inte bara för hans professionella färdigheter utan också för att vi delar samma värderingar”, säger Bongs ordförande Stephane Hamelin. ”Förra året spelade han en viktig roll i arbetet med att säkra nyemissionen samt refinansieringen av koncernen. Han har också lett arbetet med att ta fram och sjösätta Bongs omfattande omstruktureringsprogram, som nu löper enligt plan. Vi tackar Anders för hans tid på Bong och önskar honom lycka till med sin framtida karriär.”

För att behålla momentum i den pågående transformationen av Bong, kommer Stephane Hamelin, som känner kuvert- och förpackningsindustrin mycket väl och som varit nära involverad i framtagandet av omstruktureringsprogrammet, att ta rollen som VD och koncernchef med omedelbar verkan. Han kommer att stödjas av den seniora och erfarna ledningsgruppen som redan är på plats. Anders Davidsson kommer också att arbeta kvar en tid i bolaget för att säkra en bra överlämning.

Stephane Hamelin gick in i Bongs styrelse 2010 och har varit styrelseordförande sedan maj 2013. Han har lång och djup erfarenhet av kontorsvaruindustrin och kan även kuvertindustrin mycket väl. Innan samgåendet med Bong ledde han personligen Groupe Hamelins kuvertdivision under många år. Även om det är olyckligt att Anders Davidsson lämnar koncernen, så innebär det faktum att Stephane Hamelin nu blir VD att omstruktureringen kan fortsätta med full kraft.

Stephane Hamelin kommer att avgå som ordförande samtidigt som han blir VD. Styrelsen för Bong har istället utsett Eric Joan som ny ordförande för koncernen fram till nästa årsmöte.

Malmö den 4 juli 2014

Vid frågor, vänligen kontakta Stephane Hamelin på +33 608 45 31 53.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 1 900 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncer­nen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).wkr0006.pdf