Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2021 i Bong AB

Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes årsstämma i Bong AB idag den 12 maj 2021 genom enbart förhandsröstning (s.k poströstning) med stöd av tillfälliga regler.

Vid årsstämman beslutades följande.

Styrelsens ordförande Christian Paulsson: ”Det här hade jag ju egentligen velat säga under stämman, men med poströstningsstämma får jag istället ta tillfället i akt att på detta vis tacka avgående styrelseledamöter och särskilt Mikael Ekdahl, som suttit 20 år i bolagets styrelse, för fantastiska insatser genom åren.”

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.bong.com där också protokoll från årsstämman kommer läggas upp.wkr0006.pdf