Kvartalsrapport januari - mars 2008

FÖRSTA KVARTALET 2008
· Omsättningen ökade med 11 % till 432 MSEK (388)
· Orderingången ökade med 15 % till 450 MSEK (390)
· Resultat före skatt justerat för fastighetsförsäljningar ökade med 12 % till 44 MSEK (39)
· Resultat före skatt uppgick till 50 MSEK (52)
· Resultat efter skatt uppgick till 35 MSEK (37)
· Vinst per aktie uppgick till 1,51 kr (1,60)wkr0003.pdf