OEM visar ökad vinst vid första halvåret

OEM resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2006 ökade med 14 % till 34,8 MSEK (30,5) jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen ökade med 3 % till 412 MSEK (399) och orderingången uppgick till 395 MSEK (404). Resultatet för första halvåret uppgick till 73,4 MSEK (59,3), en ökning med 24 %. Omsättningen ökade med 3 % till 804 MSEK (780) under samma period.

- Resultatförbättringen beror på ökad omsättning och förbättrade marginaler. Bolagsgrupperna OEM Automatic, JMS Systemhydraulik och Development står för resultatförbättringarna medan OEM Electronics och Cyncrona har ett lägre resultat, säger OEM Internationals koncernchef Jörgen Zahlin. - Det positiva marknadsläget tillsammans med förbättrat produkterbjudande och ökad effektivitet gör att det är bra tillväxt i flertalet av koncernens bolag, fortsätter Jörgen Zahlin.wkr0001.pdf