DELÅRSRAPPORT Q3 2012

TREDJE KVARTALET 2012

JANUARI - SEPTEMBER 2012

Händelser efter rapportperiodens utgång

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22

eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

OEM är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 25 rörelsedrivande enheter i 14 länder.wkr0006.pdf