Johan Broman ny CFO för OEM International

Johan Broman har utsetts till ny CFO i OEM International AB och kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp. Johan Broman tillträder sin befattning den 1 mars 2020 och efterträder Jan Cnattingius som då går i pension.

Johan Broman har varit anställd inom OEM sedan 2006 och kommer närmast från rollen som Controller och ansvarig för koncernens ERP och IT avdelning.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Zahlin, CEO, OEM International

076-527 83 99, jorgen.zahlin@oem.se

Tranås den 25 juni 2019

OEM INTERNATIONAL AB (publ)

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 33 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation. Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ för tillverkare att sälja genom egna bolag.

För mer information se www.oem.se.wkr0006.pdf