OEM:s resultat fortsätter att öka.

Koncernens omsättning ökade med 3 % till 393 MSEK (381). Orderingången ökade med 24 % till 459 MSEK (369). Alla bolag har en orderingång som överstiger faktureringen. Resultat före skatt ökade med 34 % till 38,6 MSEK (28,8).

- Resultatförbättringen beror både på den ökade omsättningen och förbättrade marginaler. Bolagsgrupperna OEM Automatic, JMS Systemhydraulik och Development står för resultat- förbättringarna. OEM Electronics resultat är något lägre, medan Cyncrona har ett betydligt minskat resultat, säger OEM Internationals koncernchef Jörgen Zahlin - Marknadsläget är positivt som tillsammans med förbättrat produkterbjudande och genomförda effektiviseringar gör att det är bra tillväxt i många av koncernens bolag, fortsätter Jörgen Zahlin.wkr0001.pdf