Delårsrapport Q3 – 2018

Tredje kvartalet 2018

Orderingången ökade med 10 % till 728 MSEK (660)

Nettoomsättningen ökade med 17 % till 747 MSEK (636)

Rörelseresultatet ökade med 29 % till 86 MSEK (67)

EBITA ökade med 18 % till 91 MSEK (77)

Resultat efter skatt ökade med 37 % till 69 MSEK (51)

Resultat per aktie uppgick till 3,00 kr (2,19)

Januari - september 2018

Orderingången ökade med 14 % till 2 342 MSEK (2 055)

Nettoomsättningen ökade med 16 % till 2 307 MSEK (1 997)

Rörelseresultatet ökade med 23 % till 256 MSEK (208)

EBITA ökade med 18 % till 271 MSEK (228)

Resultat efter skatt ökade med 26 % till 198 MSEK (157)

Resultat per aktie uppgick till 8,56 kr (6,79)

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22 eller Ekonomidirektör Jan Cnattingius 075-242 40 03.

Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 35 rörelsedrivande enheter i 14 länder

Under 40 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 14 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Storbritannien och Kina. OEM samarbetar med fler än 300 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 50 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, flödesteknik, motorer, transmissioner och bromsar, kullager och tätningar, apparatkomponenter samt installationskomponenter. Koncernen har över 25 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.wkr0006.pdf