Destia mittaa raskaan liikenteen akselipainoja Uudellamaalla

Destia suorittaa ensi viikolla 1-3.12. raskaan liikenteen akselipainotutkimusta Uudellamaalla. Taustalla on lokakuussa 2013 voimaan tullut ajoneuvoasetus, minkä johdosta ajoneuvojen maksimipainot nousivat. Muutoksella on ollut vaikutusta tie- ja katuverkon sekä siltojen kunnossapitotarpeeseen ja tarpeen selvittämiseksi Liikennevirasto on tilannut Destialta mittaustutkimuksen. Aiempi tutkimus suoritettiin samoissa mittauspisteissä jo vuonna 2013 ja ensi viikolla suoritettava tutkimus on jatkoa sille. Seuraustutkimuksen avulla selvitetään miten ajoneuvoasetuksien muuttuminen on vaikuttanut ajoneuvojen akseli- ja kokonaismassoihin kahden vuoden aikana.

Tutkimus tehdään kolmessa päivittäin vaihtuvassa mittauspisteessä siten, että yhdessä pisteessä mittaukset suoritetaan samana päivänä klo 6:00 – klo 20:00 välisenä aikana. Tutkimuksessa raskaan liikenteen ajoneuvojen akselimassat punnitaan tieverkolla sekä haastatellaan kuljettajia. Tutkimuksesta saadut tulokset ovat luottamuksellisia. Tutkimuksen aikaiset vaikutukset muuhun liikenteeseen mittauspisteissä pyritään minimoimaan.

Päivämäärä Tutkimuspiste Paikka Tieosuus
1.12.2015 Piste 17 Mäntsälä, Tuliruusun P-alue 4 / 111 / 1776
2.12.2015 Piste 18 Nurmijärvi, Karhukorven P-alue 3 / 106 / 5700
3.12.2015 Piste 19 Hyvinkää, Rajamäen P-alue 25 / 29 / 4050

Lisätietoa: Janne Toikka, p. 050 406 2910, janne.toikka(a)destia.fi

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Destian liikevaihto oli yli 430 miljoonaa euroa vuonna 2014. Osaajia meillä on noin 1 500.

Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi