Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Projektengagemang Sweden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556330-2602 Projektengagemang Sweden AB
InstrumentSE0011337666 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 213 270
Antal rösträtter1 213 270
 
Transaktionen
Datum2018-12-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 237 792
 - direkt innehavda rösträtter1 237 792
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,04 %
 - direkt innehavda rösträtter1,67 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,67 %1 237 792
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT1,67 %1 237 792
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 237 792
 - andel av rösträtter1,67 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohanna Lindlöf
 - telefon08-7012058
 - mejljoli53@handelsbanken.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---