RW BOSTAD AB (PUBL) - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

RW Bostad publicerar delårsrapporten januari - juni 2019 vilken nu finns att ladda ned från bolagets hemsida, www.rwbostad.se.wkr0006.pdf