Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556900-7254 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB
InstrumentSE0008585525 Ordinary share
InnehavareParadeigma Partners AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-11-06
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 235 706
 - direkt innehavda rösträtter5 235 706
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier13,07292 %
 - direkt innehavda rösträtter13,07292 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 113,07292 %5 235 706
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT13,07292 %5 235 706
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 235 706
 - andel av rösträtter13,07292 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnHeinrich von Portatius
 - telefon+498962021780
 - mejlportatius@paradigmecapitalpartner.com


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---