Likviddag för DistIT ABs dotterbolag Alcadon Holding ABs obligationslån är fredagen den 3 juni 2016

Alcadons Holding AB, ett dotterbolag till DistIT AB, har som tidigare meddelats emitterat ett obligationslån om 140 MSEK.

Likviddag för betalning är fredagen den 3 juni 2016.

Siamak Alian, VD

Telefon: 46 8 555 76 241
Mobil: 46 70 742 21 93
siamak.alian@distit.se

Arne Myhrman, Styrelseordförande

Mobil: 46 73 383 64 67
arne.myhrman@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.distit.se.wkr0006.pdf