Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556566-7119 BTS Group AB
InstrumentSE0000805426 B
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 224 845
Antal rösträtter2 224 845
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-12-30
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 483 942
 - direkt innehavda rösträtter1 483 942
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier7,68 %
 - direkt innehavda rösträtter5,5 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,5 %1 483 942
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,5 %1 483 942
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 483 942
 - andel av rösträtter5,5 %


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---