Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556535-0252 Boule Diagnostic AB
InstrumentSE0011231158 Shares, ordinary
InnehavareThomas Eklund
 
Före transaktionen
Antal aktier1 798 596
Antal rösträtter1 798 596
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-06-20
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 948 596
 - direkt innehavda rösträtter1 096 635
 - indirekt innehavda rösträtter851 961
Andel
 - aktier10,03575 %
 - direkt innehavda rösträtter5,64794 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,38781 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,03575 %1 948 596
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,03575 %1 948 596
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagTEDCAP AB
 - antal rösträtter851 961
 - andel av rösträtter4,38781 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 948 596
 - andel av rösträtter10,03575 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnThomas Eklund
 - telefon+46708242025
 - mejlthomas.eklund@investorab.com


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---