Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Pandox Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556030-7885 Pandox Aktiebolag
InstrumentClass A and B
InnehavareEiendomsspar Sverige Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2019-12-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kommentar
Changes due to: Liquidation/disposal. This notification is only being made as a result of the dissolution/liquidation of Eiendomsspar Sverige Holding AB, after which Eiendomsspar AS, the sole owner of Eiendomsspar Sverige Holding AB, will own the shares directly and not indirectly. Following the liquidation, Eiendomsspar AS’s direct shareholding in Pandox Aktiebolag (publ) amounts to 37 314 375 class A shares and 10 144 375 class B shares.
 
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---