RW Bostad publicerar årsredovisning för år 2018

RW Bostad publicerar årsredovisningen för år 2018 vilken nu finns att ladda ned från bolagets hemsida, www.rwbostad.se.

RW Bostad AB har valt att endast erbjuda årsredovisningen i digitalt format. Årsredovisningen kan antingen laddas ned via hemsidan alternativt beställas via e-post till info@rwbostad.se.

Om RW Bostad

RW Bostad är ett fastighetsbolag på den svenska marknaden. RW Bostad skall skall verka för att skapa attraktiva bostäder i områden med god efterfrågan. Tillsammans med hyresgästerna vill vi skapa goda förutsättningar för ett tryggt boende.

Besök även: www.rwbostad.sewkr0006.pdf