Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Strax AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556539-7709 Strax AB
InstrumentSE0012040459 Common Stock
InnehavareOtus Capital Management Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier6 080 000
Antal rösträtter6 080 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-03-08
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 938 777
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 938 777
Andel
 - aktier4,92467 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,92467 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,92467 %5 938 777
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,92467 %5 938 777
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMaga Micro Cap Fund
 - antal rösträtter2 064 002
 - andel av rösträtter1,71155 %
 - bolagCrown/Otus Equities Euro
 - antal rösträtter1 316 149
 - andel av rösträtter1,0914 %
 - bolagRegents of Univ Michigan
 - antal rösträtter2 558 626
 - andel av rösträtter2,12172 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 938 777
 - andel av rösträtter4,92467 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPaul Hale
 - telefon02072270000
 - mejlcompliance@otuscapital.com


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---