Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556309-9158 Modern Times Group MTG AB
InstrumentSE0000412371 Ordinary Shares
InnehavareNordea Fund Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier3 501 225
Antal rösträtter3 501 225
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-11-08
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 684 779
 - direkt innehavda rösträtter3 684 779
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,44705 %
 - direkt innehavda rösträtter5,07838 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,07838 %3 684 779
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,07838 %3 684 779
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förNordea Nordic Small Cap Fund
 - antal rösträtter2 716 435
 - innehav upphör förNordea Swedish Ideas Equity Fund
 - antal rösträtter318 771
 - innehav upphör förNordea Discretionary Swedish Equity Fund
 - antal rösträtter229 442
 - innehav upphör förNordea Invest Nordic Small Cap
 - antal rösträtter55 445
 - innehav upphör förNordea Olympiafond
 - antal rösträtter44 132
 - innehav upphör förNordea Donationsmedelsfond
 - antal rösträtter9 259
 - innehav upphör förInstitutionella Aktiefonden Sverige
 - antal rösträtter54 289
 - innehav upphör förNordea Avtalspensionsfond Midi
 - antal rösträtter2 164
 - innehav upphör förNordea Generationsfond Senior
 - antal rösträtter1 042
 - innehav upphör förNordea Generationsfond 50-tal
 - antal rösträtter15 773
 - innehav upphör förNordea Generationsfond 60-tal
 - antal rösträtter41 911
 - innehav upphör förNordea Generationsfond 70-tal
 - antal rösträtter34 964
 - innehav upphör förNordea Generationsfond 80-tal
 - antal rösträtter17 710
 - innehav upphör förNordea Sverige Passiv
 - antal rösträtter138 576
 - innehav upphör förNordea Smabolagsfond
 - antal rösträtter2 691
 - innehav upphör förNordea Generationsfond 90-tal
 - antal rösträtter2 175
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 684 779
 - andel av rösträtter5,07838 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnRasmus Kroner
 - telefon+45 55 472 411
 - mejlamreporting@nordea.com


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---