DistIT AB (publ) förvärvar Sominis Technology UAB

DistIT AB (publ) (”DistIT”) förvärvar Sominis Technoloy UAB (”Sominis”). Sominis är en ledande distributör av tillbehör- och reservdelar av PC, bärbara datorer, Smartphones och tabletter. Sominis huvudkontor ligger i Vilnius Litauen. Produkterna säljs mestadels till andra återförsäljare inom B2B marknaden i hela Europa och företaget har även en mindre del hemelektronikprodukter som säljs till ett antal ledande butikskedjor i Baltikum. Under räkenskapsåret 2016 omsatte Sominis ca 100MSEK med ett redovisat rörelseresultat (EBIT) på 3,5MSEK. Sominis har under de tre senaste räkenskapsåren ökat sin omsättning med drygt 300% och uppvisat ca 4% i rörelsemarginal i genomsnitt.

Köpeskillingen på skuldfri basis uppgår till 11,4MSEK beräknat på de 80% av aktierna i Sominis som förvärvas i ett första skede. Förvärvet finansieras av befintlig kassa och DistIT koncernens soliditet påverkas därför marginellt. Förvärvet proforma, räknat på de senaste 12 månaderna, påverkar vinsten per aktie i DistIT-koncernen marginellt positivt.

Grundaren och VD i Sominis medverkar i förvärvet och kommer att inneha 20 procent av antalet aktier och röster i Sominis med en option för DistIT att under första halvåret 2021 förvärva denna minoritetspost för ett pris som beräknas utifrån Sominis resultatutveckling under perioden 2019–2020. DistIT går därmed vidare med modellen att genomföra förvärv och att utveckla bolag tillsammans med ledningen i målbolagen. DistIT bedömer att denna modell minskar risken i förvärven och ger ett tydligt incitament för företagsledningen samtidigt som DistIT som industriell ägare kan skapa möjlighet till synergier. Sominis kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till DistITs övriga dotterbolag Aurora, SweDeltaco och Septon med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat sortiment och logistik.

Parterna har per den 15 mars 2017 undertecknat bindande överlåtelseavtal och tillträdesdagen sker efter vissa villkor har uppfyllts bland annat att godkännande erhållits från konkurrensmyndigheter i Litauen.

”Ca 80% av Sominis försäljning sker i Europa och vi bedömer potentialen för tillväxt är god. Sominis produkter kompletterar DistITs erbjudande och i linje med DistITs affärsidé kommer Sominis behålla sin organisation, profil och sitt bolagsnamn”, säger Siamak Alian, VD på DistIT.

”Vi har en ambitiös expansionsplan för de kommande åren och vi tror DistITs infrastruktur, kompetens och kunskap inom IT-distribution kommer att hjälpa oss att utveckla Sominis som en stark partner för våra kunder och leverantörer", säger Mindaugas Apanavičius VD, för Sominis.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15mars 2017 kl. 17:10CET.

För ytterligare information:

Siamak Alian

VD

Telefon: +46-707-422193

siamak.alian@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.wkr0006.pdf