Markkinaoikeuden kieltotuomio Suomen Maastorakentajille lainvoimaiseksi

Markkinaoikeus antoi 16.12.2015 päätöksen asiassa, joka koski Suomen Maastorakentajat Oy:n sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa, kun se hyödynsi Destian tuottamia tarjousasiakirjoja omassa tarjoustoiminnassaan. Markkinaoikeuden päätös on nyt lopullinen ja lainvoimainen, koska valituslupaa ei ole haettu.

Markkinaoikeuden päätös kieltää 100 000 euron sakon uhalla Suomen Maastorakentajia jatkamasta tai uudistamasta menettelyä. Suomen Maastorakentajat velvoitettiin suorittamaan Destialle asiassa aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja hieman yli 40 000 euroa korkoineen.

Lisätietoa: lakiasiainjohtaja Aki Markkola, p. 0400 685 669

Destia:
Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli yli 460 miljoonaa euroa. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta 1 500 destialaisen voimin ympäri Suomen.
Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi