Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Proact IT Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556494-3446 Proact IT Group AB
InstrumentSE0000412991 Aktie
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier436 929
Antal rösträtter436 929
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-12-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier533 387
 - direkt innehavda rösträtter533 387
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,71 %
 - direkt innehavda rösträtter5,71 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,71 %533 387
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,71 %533 387
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohan Söderholm
 - telefon0858840000
 - mejlportfoljadmin@lansforsakringar.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---