Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Odd Molly International AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556627-6241 Odd Molly International AB
InstrumentSE0012675205 ODD BTA 1
InnehavareAggregate Media Fund IX KB
 
Före transaktionen
Antal aktier500 000
Antal rösträtter500 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2019-06-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier833 332
 - direkt innehavda rösträtter833 332
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,61 %
 - direkt innehavda rösträtter5,61 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,61 %833 332
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,61 %833 332
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter833 332
 - andel av rösträtter5,61 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPatrik Rosén
 - telefon+46704972868
 - mejlpatrik.rosen@aggregatemedia.com


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---