Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Intrum AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556607-7581 Intrum AB
InstrumentSE0000936478 Ordinary Shares
InnehavareNN Group N.V.
 
Före transaktionen
Antal aktier6 651 473
Antal rösträtter6 651 473
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-09-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 505 253
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter6 505 253
Andel
 - aktier4,94541 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,94541 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,94541 %6 505 253
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,94541 %6 505 253
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNN Investment Partners B.V.
 - antal rösträtter3 750 552
 - andel av rösträtter2,85123 %
 - bolagNN Investment Partners Luxembourg S.A.
 - antal rösträtter2 754 701
 - andel av rösträtter2,09417 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 505 253
 - andel av rösträtter4,94541 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnEdo Lubbers
 - telefon+31610340926
 - mejlCREDO@nn-group.com


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---