FÖRSÄLJNINGSÖKNING MED 20 PROCENT I Q3

Mackmyras totala försäljning ökade med 20 procent under tredje kvartalet genom en ökning av flaskförsäljningen med 11 procent och att fatförsäljning ökade med 35 procent.

RESULTAT I KORTHET

2016 2015 2016 2015 2015
Nyckeltal jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 16,0 13,4 47,2 42,3 62,1
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 20% 19% 12% 22% 19%
  Försäljning Flaskor, MSEK 9,3 8,4 30,3 24,1 37,5
  Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 6,7 5,0 16,8 17,9 24,3
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 8,2 7,3 23,7 22,3 32,8
Bruttovinstmarginal före underabsorption, procent  51% 54% 50% 53% 53%
Bruttoresultat, MSEK 6,2 4,0 17,0 13,5 21,5
Bruttovinstmarginal, procent  39% 30% 36% 32% 35%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) och underabsorption, MSEK -1,5 -1,6 -4,4 -4,3 -4,4
Underabsorption och avskrivningar -2,4 -3,7 -7,9 -10,0 -12,9
Rörelseresultat, MSEK -3,9 -5,3 -12,3 -14,3 -17,3
Räntekostnader, MSEK -3,3 -2,0 -9,2 -6,9 -8,6
Skatt, MSEK 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Resultat efter skatt, MSEK -7,2 -7,4 -21,6 -21,1 -26,1
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -2,0 -6,0 -13,9 -9,5 -7,0
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,79 kr -0,82 kr -2,38 kr -2,50 kr -3,19 kr


Försäljningsutveckling januari – september
Mackmyras totala försäljning ökade under januari – september med 12 procent och försäljningen av flaskor ökade med 25 procent jämfört med föregående år. Väsentligt är att Mackmyra tagit viktiga steg i  försäljningen av flaskor till de prioriterade exportmarknaderna Tyskland, Frankrike och Storbritannien.


Utveckling i tredje kvartalet
Mackmyras totala försäljning ökade med 20 procent under tredje kvartalet genom en ökning av flaskförsäljningen med 11 procent och att fatförsäljning ökade med 35 procent.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 
 HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV KVARTALET 

Läs mer i kvartalsrapporten som är bilagd detta pressmeddelande och som även finns tillgänglig på www.mackmyra.se. Där hittar du även mer information om Mackmyra Svensk Whisky AB. 


För mer information, kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2016 kl. 08:30 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.wkr0006.pdf