DESTIA JA SEN KOLME TYÖNTEKIJÄÄ VASTAAVAT OIKEUDESSA YMPÄRISTÖN TURMELEMISEEN LIITTYVIIN VAATEISIIN

Destian kolmea työntekijää vastaan on nostettu rikossyytteet ympäristön turmelemisesta. Syytteiden mukaan työntekijät ovat syyllistyneet ympäristön turmelemiseen Mäntsälän Harjulan maa-ainesalueella syksyn 2010 ja kesän 2012 välisenä aikana. Lisäksi syyttäjä vaatii Destia Oy:lle vähintään 50 tuhannen euron yhteisösakkoa sekä rikoksella saavutetun taloudellisen hyödyn menetystä, noin 580 tuhatta euroa.

Destia kiistää esitetyt vaatimukset. Yhtiö ilmoitti kesällä 2012 oma-aloitteisesti ympäristöviranomaisille, että maa-aineksia oli otettu erehdyksessä voimassa olevan luvan mukaisen ottoalueen ulkopuolelta, mutta edelleen yhtiön omistamalta kiinteistöltä. Ilmoitus ympäristöviranomaisille tehtiin välittömästi, kun erehdys oli huomattu. Ympäristöviranomainen teki asiasta tammikuussa 2013 tutkintapyynnön.

Lisätietoja: Lakiasiainjohtaja Aki Markkola, p. 0400 685 669

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyritys. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta rakentamalla, ylläpitämällä ja suunnittelemalla nykyaikaisia liikenne- ja teollisuusympäristöjä sekä tuottamalla liikenteen asiantuntijapalveluita. Palvelumme ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Destian liikevaihto oli yli 430 miljoonaa euroa vuonna 2014. Osaajia meillä on noin 1 500.

Destia – Toimivampi maailma. www.destia.fi