Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Karolinska Development

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556707-5048 Karolinska Development
InstrumentSE0002190926 Class B, Right to Recall on Class B
InnehavareThe Goldman Sachs Group, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-08-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 447 753
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 447 753
Andel
 - aktier3,79975 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,14029 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,14029 %2 447 753
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 21,41495 %1 102 909
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,55524 %3 550 662
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGoldman Sachs International
 - antal rösträtter3 550 662
 - andel av rösträtter4,55525 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 550 662
 - andel av rösträtter4,55525 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKashif Rafiq
 - telefon+44 207 051 0547
 - mejlgs-regops-emea-position-enquiries@gs.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---