Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556825-4741 Stendörren Fastigheter AB
InstrumentSE0006543344 Aktie serie A och B
InnehavareFörvaltnings AB Hummelbosholm
 
Före transaktionen
Antal aktier600 000
Antal rösträtter5 100 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-12-13
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier2,18 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJohan Thorell
 - telefon0763944474
 - mejljohan@gryningskust.se
 
Kommentar
Affären har genomförts idag genom delivery versus payment
 


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---