DistIT ABs dotterbolag Alcadon Holding AB  emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 140 mkr

Alcadon Holding AB, ett dotterbolag till DistIT AB, har emitterat ett treårigt icke-säkerställt obligationslån om 140 mkr inom en ram om 200 mkr. Obligationslånet löper under tre år med en kupongränta om 3m Stibor+550bps och avses noteras på en reglerad marknadsplats.

”Vi är mycket glada för det stora intresset som Alcadon har fått från investerare. Obligationsemission säkerställer att Alcadon Holding ABs skuld till DistIT AB fullt ut kan regleras och ger därmed DistIT AB möjlighet till fortsatt organisk expansion och kommande förvärv”, säger Siamak Alian, VD för DistIT AB.

Arctic Securities har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen.

Arbetet med särnotering av Alcadon på Nasdaq First North Stockholm intensifieras nu och beräknas att ske under hösten 2016. Planen är att noteringen skall ske genom en utdelning till DistITs aktieägare i ett s.k. Lex Asea-förfarande. En extra bolagsstämma planeras då DistITs aktieägare skall ta ställning till förslaget. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD

Telefon: 46 8 555 76 241
Mobil: 46 70 742 21 93
siamak.alian@distit.se

Arne Myhrman, Styrelseordförande

Mobil: 46 73 383 64 67
arne.myhrman@distit.sewkr0006.pdf