Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Bergs Timber AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556052-2798 Bergs Timber AB
InstrumentSE0000101297 ordinary
InnehavareDanske Bank A/S
 
Före transaktionen
Antal aktier16 897 098
Antal rösträtter17 070 608
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-11-27
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier16 677 098
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter16 850 608
Andel
 - aktier4,89369 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,9446 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,9446 %16 677 098
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,9446 %16 677 098
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagDanica Pension Försäkring
 - antal rösträtter16 677 098
 - andel av rösträtter4,89369 %
 - bolagDanske Fund Sweden
 - antal rösträtter173 510
 - andel av rösträtter0,05091 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter16 850 608
 - andel av rösträtter4,9446 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKotryna Mackeviciute
 - telefon+45 70123456
 - mejldanskebank@danskebank.dk


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---