Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Net Insight AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556533-4397 Net Insight AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-11-04
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier20 047 955
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter20 047 955
Andel
 - aktier5,141 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,025 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,025 %20 047 955
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,043 %171 193
 
TOTALT5,068 %20 219 148
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter20 219 148
 - andel av rösträtter5,068 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJoakim Lomell
 - telefon08-40942086
 - mejljoakim.lomell@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---