DistIT AB har utsett Jonas Mårtensson till vice ordförande.

Styrelsen i DistIT AB har vid sitt konstituerande styrelsemöte efter årsstämman den 22 april 2015 beslutat att utse Jonas Mårtensson till vice ordförande.

Jonas har suttit i styrelsen för DistIT AB sedan bolaget noterades i april 2011 och dessförinnan följt bolaget som styrelseledamot i IAR Systems Group vari DistIT ingick som dotterbolag.

Arne Myhrman säger: - ”Jag välkomnar Jonas Mårtensson till en utökad aktiv roll i styrelsen för DistIT. Vi har under de senaste fyra åren haft ett mycket bra och intensivt samarbete inom styrelsen och tillsammans med VD gemensamt deltagit i uppbyggnaden av DistIT-gruppen till vad den är idag. Jag välkomnar Jonas som vice ordförande och ser fram emot ett fortsatt aktivt samarbete framöver.”                                

               

För ytterligare information kontakta:                                                                                       

Arne Myhrman, ordförande DistIT AB
Mobil: 073 383 64 67
E-post: Arne.Myhrman@distit.se                                    

          
Siamak Alian, VD DistIT AB
Telefon: 46 8 555 76 241
Mobil: 46 70 742 21 93
E-post: siamak.alian@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.