Sisäpiiritieto: Partnera-konserniin kuuluvan Foamit Groupin tytäryhtiölle Hasopor AB:lle Ruotsin valtion sähkötukea

Partnera Oyj
Yhtiötiedote, sisäpiiritieto

6.6.2023 klo 11.25
 

  
Sisäpiiritieto: Partnera-konserniin kuuluvan Foamit Groupin tytäryhtiölle Hasopor AB:lle Ruotsin valtion sähkötukea

Ruotsin valtiopäivät päätti joulukuussa 2022 yritysten sähkötuesta sähkön hinnannousun vaikutusten lieventämiseksi. Myönnettävä tuki määräytyy yrityksen sähkönkulutuksen perusteella 1.10.2021 - 30.9.2022 välisenä aikana.

Partnera-konserniin kuuluvan Foamit Groupin ruotsalainen tytäryhtiö Hasopor AB haki tätä tukea osakeyhtiönä, jonka teollisuustuotannossa sähkön hinta vaihtelee. Lisäksi Hasoporin taloudellinen tilanne on terve, joka oli tuen saamisen edellytyksenä.

Ruotsin verovirasto myönsi 30.5.2023 Hasoporille sähkötukea ajalta 1.10.2021 – 30.9. 2022, jolloin Hasopor käytti toiminnassaan sähköä 21 532 851 kWh. Hasoporia tuettiin 0,50 kruunulla kilowattitunnilta eli yhteensä 10 776 425 Ruotsin kruunulla eli noin 924 394 eurolla.

Lisätietoja

Partnera Oyj
Peter Vapaamies, va. toimitusjohtaja
puhelin: +358 40 777 9269
sähköposti: peter.vapaamies@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.partnera.fi

Partnera lyhyesti

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.wkr0006.pdf