Hemfosa Samfunnsbygg har ansatt Ylva Göransson som Økonomidirektør

Hun kommer nå senest fra Peritus Entreprenør AS, et firma som har mange utviklings- og ombyggingsprosjekter for store aktører i Oslo CBD. Før det arbeidet hun 14 år i ICA Eiendom Norge AS. Hun hadde en sentral rolle ved avviklingen og salget av ICA Eiendom til Union Real Estate Fund II. Ylva har også erfaring fra prosess- og strategiarbeid i Accenture før hun begynte i ICA.

Ylva Göransson har en master of Business Administration fra Lunds Universitet i Sverige og Simon Fraser University i Canada.

- ”Jeg er imponert over den veksten Hemfosa har hatt i Norge siden oppstart og gleder meg til å utvikle selskapet videre sammen med flotte kollegaer”, sier Ylva.

- ”Vi er veldig fornøyd med at vi har rekruttert Ylva Gøransson til Hemfosa. Ylva har mer enn 15 års erfaring fra eiendoms- og byggebransjen. Med sin solide erfaring og dyptgående kunnskap om bransjen, vil hun ytterligere bidra til å nå vårt mål om å være den ledende aktøren i Norge innenfor samfunnsbygg”, sier Henrik Melder, Administrerende Direktør i Hemfosa Samfunnsbygg AS.

Ylva går inn i ledergruppen i Hemfosa Samfunnsbygg AS.

-Vi har et konsernmål om å vokse till 50 milliarder innen utgangen av 2023. Som en følge av dette er vi nå også på jakt etter en Eiendomsdirektør og to Eiendomssjefer. Målet er å få rekruttert disse i løpet av høsten, avslutter Melder.

Hemfosa har eiendom i Sverige, Norge og Finland for ca. 37 milliarder NOK (39 miliarder SEK), hvorav den norske porteføljen er på ca 10 milliarder NOK. Selskapet eier over 40 eiendommer i Norge – Hovedsakelig i Oslo, Bergen Vestfold og Østfold. Hemfosa Fastigheter AB har som målsetning å være den ledende aktøren innen samfunnseiendom i Norden.

Ylva tiltrådte stillingen 8 oktober.

 

For mer informasion, vennligst kontakt:

Henrik Melder, Administrerende Direktør, mobil 90 5714 45

 

 

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa er et svensk eiendomsselskap som eier og utvikler samfunnseiendommer i Norden med stat og kommune som største leietakere. Dette gir stabile inntekter og god direktavkastning. Samtidig skal Hemfosa skape verdier gjennom å aktivt delta i transaksjonsmarkedet. Per 30. juni 2019 eier Hemfosa eiendommer med en samlet eiendomsverdi på totalt ca. 37 mrd NOK (39 mdkr. SEK) Selskapets stamaksje ble notert mars 2014 og preferanseaksjen desember 2014, begge på Nasdaq Stockholm. Les mer på www.hemfosa.se.wkr0006.pdf