Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Reinhold Europe AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556706-3713 Reinhold Europe AB
InstrumentSE0001856519 b-aktier
InnehavareJonas Wallin
 
Före transaktionen
Antal aktier43 309 763
Antal rösträtter43 309 763
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-10-15
Gränsvärde för antal aktier30 %
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier36 309 763
 - direkt innehavda rösträtter36 309 763
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier25,299 %
 - direkt innehavda rösträtter23,947 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 123,947 %36 309 763
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT23,947 %36 309 763
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnIngvar Rehbinder
 - telefon073-9936512
 - mejlingvar@reinhold-europe.eu


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---