Asiantuntijapalvelujen tulosyksikön johtajaksi Arto Ruotsalainen 22.12.2017 alkaen

Destian Asiantuntijapalvelut-tulosyksikön johtajaksi ja Destian johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Arto Ruotsalainen 22.12.2017 alkaen. Tulosyksikköä kaksi vuotta johtanut Heidi Erha jää vuodenvaihteessa vanhempainvapaalle.

FM (suunnittelumaantiede) Arto Ruotsalainen on työskennellyt Destian Asiantuntijapalveluissa vuoden 2016 syksystä saakka Liikenne- ja ympäristösuunnittelu -yksikön päällikkönä. Koko 2000-luvun yhdyskuntasuunnittelun parissa työskennellyt Ruotsalainen on ennen Destiaa ollut mm. Rambollin ja Pöyryn palveluksessa.

– Asiantuntijapalvelut ovat kehittyneet erinomaisesti Heidi Erhan johdolla sekä osaamisen että sopimuskannan osalta, Arto Ruotsalainen jatkaa suunnittelu- ja konsultointipalvelujemme kehittämistä edelleen tavoitteenaan tiivistää yhteistyötä entisestään Destian muiden liiketoimintojen kanssa palvellaksemme asiakkaitamme entistä paremmin. Arto on esimerkillisesti jo yksikön päällikön tehtävässään ollut mukana useissa yhteistyöprojekteissa luomassa kilpailuetua Destialle yhdistämällä eri osaamisia yli organisaatiorajojen, kertoo vt. toimitusjohtaja Arto Pohjonen.

– Tartun innolla uuteen tehtävääni. Asiantuntijapalveluissa on erinomaista osaamista. Sitoutuneilla Destian osaajilla ja meitä täydentävillä kumppanuuksilla ja verkostoilla tarjoamme asiakkaillemme ratkaisukeskeisiä infra-alan palveluja. Pyrin rakentamaan luottamuksen ja tekemisen ilmapiirin, jossa yhteistyössä tuotamme ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin hyödyntäen koko Destian laajaa osaamista koko infran elinkaaressa, sanoo Arto Ruotsalainen.

Haastattelupyynnöt ystävällisesti Destian viestinnän kautta: viestintäpäällikkö Johanna Otranen, p. 040 641 5810, johanna.otranen@destia.fi