Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556900-7254 Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB
InstrumentSE0008585525 Aktie
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 005 000
Antal rösträtter2 005 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-12-18
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 002 005
 - direkt innehavda rösträtter2 002 005
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,9888 %
 - direkt innehavda rösträtter4,9978 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,9978 %2 002 005
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,9978 %2 002 005
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnIda Gustavsson
 - telefon08-58590182
 - mejlida.gustavsson@swedbankrobur.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---