Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556535-0252 Boule Diagnostic AB
InstrumentSE0011231158 Equity
InnehavareNordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-08-12
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 121 976
 - direkt innehavda rösträtter1 121 976
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,77845 %
 - direkt innehavda rösträtter5,77845 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,77845 %1 121 976
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,77845 %1 121 976
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 121 976
 - andel av rösträtter5,77845 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnRasmus Kroner
 - telefon+45 55 472 411
 - mejlamreporting@nordea.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---