Sensor Alarm Norden AB (publ):s riktade emission slutförd

Stockholm den 2 januari 2023

Sensor Alarm Norden AB (publ) (”Sensor Alarm” eller ”Bolaget”) har slutfört den riktade emission som beslutades av styrelsen den 16 december 2022. Teckningskursen för aktierna uppgick till 0,24 kronor per aktie. Genom den riktade emissionen tillfördes Sensor Alarm 1 403 452 kronor.

Genom emissionerna har Bolagets antal aktier och röster ökat med 5 847 718, från 46 602 390 till 52 450 108. Aktiekapitalet har ökat med 584 771,80 kronor från 4 660 239,00 kronor till 5 245 010,80 kronor.

De nya aktierna planeras tas upp till handel idag.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.