Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556291-3185 Addnode Group Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0000472268 B-shares
InnehavareAndra AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier1 519 598
Antal rösträtter1 519 598
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-03-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 955 439
 - direkt innehavda rösträtter1 955 439
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,85 %
 - direkt innehavda rösträtter4,62 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,62 %1 955 439
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,62 %1 955 439
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 955 439
 - andel av rösträtter4,62 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnBahar Malavan Naryndji
 - telefon0721454638
 - mejlBahar.malavan@ap2.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---