Utdelning och särnotering av Alcadon på Nasdaq First North

”Köpet av Alcadon har varit en god affär för DistIT”, säger Siamak Alian, VD för DistIT. ”Bolaget har sedan hösten 2012 visat en mycket god utveckling. Jag är övertygad om att en särnotering av Alcadon kommer att ge bolaget optimala förutsättningar och en fortsatt god utveckling. Vi gör ytterst detta för att skapa aktieägarvärde för DistITs aktieägare på samma sätt som uppdelningen i IAR och DistIT våren 2011 hittills varit en mycket lyckad struktur för såväl båda bolagen som dess aktieägare.”

Ytterligare information går att finna i publicerad kallelse till extra bolagsstämma samt i bifogad sammanfattning – ”Utdelning och särnotering av Alcadon på Nasdaq First North”.

Alcadon Group AB kommer att separat lämna en halvårsrapport per juni 2016.

Informationen är sådan som skall offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 17:e augusti 2016.

För ytterligare information kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post:
Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil:
070 3254 973
E-post:
ove.ewaldsson@distit.se

www.distit.se     

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.wkr0006.pdf