Finansinspektionen
---

Flaggningsmeddelande i BONESUPPORT HOLDING AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556802-2171 BONESUPPORT HOLDING AB
InstrumentSE0009858152 Shares
InnehavareCarl Westin Limited
 
Före transaktionen
Antal aktier2 649 837
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2019-12-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 415 994
 - direkt innehavda rösträtter1 415 994
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier2,69604 %
 - direkt innehavda rösträtter2,69604 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,69604 %1 415 994
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,69604 %1 415 994
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 415 994
 - andel av rösträtter2,69604 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
---