Förlikning mellan SweDeltaco AB och extern hyresgäst

DistITs dotterbolag SweDeltaco AB har ingått en förlikning med extern hyresgäst i den skadeståndsprocess som drivits med anledning av tidigare uthyrd lokal i Tullinge. Södertörns Tingsrätt godkände överenskommelsen i en dom meddelad den 8 september 2016. Förlikningen innebär att SweDeltaco AB betalar 300 000 kr till tidigare hyresgästen och därmed är parternas samtliga mellanhavanden med anledning av tvisten i målet slutligt avgjorda.

Bakgrund

En tvist hade uppstått mellan SweDeltaco AB och extern hyresgäst med anledning av tidigare uthyrd lokal i Tullinge. Vid omförhandling av hyresvillkoren kunde parterna inte enas varför hyresavtalet sades upp. Parterna var inte överens om uppsägningen av hyreskontraktet och en stämningsansökan inlämnades till Södertörns Tingsrätt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD DistIT AB 

Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post:
Siamak.Alian@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.wkr0006.pdf